03:14 | چهارشنبه 5 تير 1398
news
کنترل بازار سوداگرانه

1397/06/10

کنترل بازار سوداگرانه
محمدصادق علیپور معتقد است التهاب‌هایی در بازار ارز به ‌وجود آمده که زمینه‌ساز مشکلات اساسی در آن شده‌اند.
بانکداری ایده‌آل:این کارشناس اقتصاد گفت: ین واقعیت را باید بپذیریم که هم‌اکنون بازار با کمبود ارز روبه‌رو شده است. این کمبود ارز چه به دلیل تقاضا برای ورود مواد اولیه، چه به دلیل تقاضا برای ورود کالاهای واسطه‌ای و چه به دلیل جایگزین کردن کالاهای سرمایه‌ای که مستهلک شده، افزایش یافته است. از این رو با توجه به کمبودها، نیاز بالقوه به ارز در بازار وجود دارد. این نیاز بالقوه در بازار سبب ایجاد سوداگری پول می‌شود و به التهاب بازار دامن می‌زند. بنابراین دولت برای پیشگیری از التهاب بازار به سمت دستوری شدن پیش رفته است؛ هر چند برخی صنایع مانند پتروشیمی و فولاد را به سمت بازار ثانویه پیش برده‌اند. البته دولت باید این مسیر را نیز مدیریت شده بپیماید و کانال‌های آن را مشخص کند.
به نظر می‌رسد در شرایط بحرانی کنونی، دولت چاره‌ای جز دستوری پیش رفتن ندارد. هر چند اقتصاد، دستوری بودن بازار را برنمی‌تابد اما در شرایط کنونی که بازار از حالت تعادل خارج می‌شود نمی‌توان آن را رها کرد. دولت باید بر این بازار نظارت کند و تمایل دارد کالاهایی چون پتروشیمی و فولاد را به نرخ آزاد واگذار کند چراکه بسیاری از این واحدها در این صنایع به نوعی وابسته به دولت هستند.
بر اساس تفکر لیبرال و بازار آزاد نیز عرضه و تقاضا باید بازار و قیمت‌ها را مشخص کنند اما دستوری شدن بازار از سوی دولت، این روزها به دلیل فروکش کردن بازار ارز و التهابات آن است.