03:51 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
ادامه بنگاهداری بانکها، چرا؟

1397/09/18

ادامه بنگاهداری بانکها، چرا؟
عین الله شریف پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه بنگاهداری بانک ها را به زیان اقتصاد کشور می داند.
براساس رصد و ارزیابی که ازعملکرد بانک ها صورت گرفته است، احساس می شود بانک ها علاقه جدی برای خروج از بنگاهداری ندارند.از طرفی فروش املاک و اموال مازاد بانک ها در سال های اخیر مطلوب نبوده و در این رابطه عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.

طبیعی است که تداوم بنگاهداری بانک ها باعث رسوب دارایی های جاری سیستم بانکی شده و این موضوع در کُندی جریان نقدینگی کشور تاثیرگذار بوده است. بر این اساس بانک ها باید دارایی های خود را تبدیل به منابع برای رونق تولید و در راستای توسعه اقتصاد باید نیاز بخش تولید به منابع مالی را رفع کنند.

در چنین شرایطی اگر اولویت کشور اشتغالزایی است باید مشکلات بخش تولید رفع شود و یکی از راهکارهای رفع مشکل حمایت بانک ها از تولیدکنندگان است.

در حال حاضر و براساس رصد و ارزیابی که ازعملکرد بانک ها صورت گرفته است، احساس می شود بانک ها علاقه جدی برای خروج از بنگاهداری ندارند و از همین رو است که به طور مستمر خروج از بنگاهداری را به تاخیر انداخته و فرصت شکوفایی در اقتصاد را از بین می برند.

با این همه کمیسیون اقتصادی مجلس مصمم است تا موضوع فروش املاک و اموال مازاد بانک ها را پیگیری کند و در این راستا باید گزارش عملکرد بانک ها در انجام این مهم ارائه شود.