13:29 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
دیدار مدیر شعب بانک ایران زمین و مدیر شعب بیمه آرمان

1396/12/12

دیدار مدیر شعب بانک ایران زمین و مدیر شعب بیمه آرمان
بانکداری ایده‌ال:مدیران استانی بانک ایران زمین و بیمه آرمان در استان خراسان جنوبی در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و گسترش همکاری‌های فی مابین با هم دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش بانکداری ایده ‌ال:در این دیدار حسن یزدانی مدیر شعب استان خراسان بانک ایران زمین و شاهی مدیر شعب بیمه آرمان بر گسترش همکاری های فی مابین در راستای ارتقا خدمات رسانی به مشتریان از سوی هر دو مجموعه تاکید کردند.

برچسب ها:

بانک ایران زمین