02:23 | دوشنبه 5 فروردين 1398
news
بیمه کانال مطمئن برای توسعه بازار سرمایه

1397/01/26

بیمه کانال مطمئن برای توسعه بازار سرمایه
بانکداری ایده‌ال:رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: با توسعه بیمه‌های عمر، منابع خرد مردم به منابع کلان و باثبات سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
به گزارش بانکداری ایده ‌ال:عبدالناصر همتی گفت: بازار سرمایه، پول و بیمه سه رکن اصلی بازارهای مالی هستند که طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی بین آنها یک ضرورت است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: با توسعه بیمه های عمر، منابع خرد مردم به منابع کلان و با ثبات سرمایه گذاری تبدیل می شود. در واقع بیمه کانال مطمئن و با ثباتی برای توسعه بازار سرمایه است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه عمرهم نقش پس اندازی دارد، هم ریسک زمان فوت و از کارافتادگی را پوشش می دهد و هم سود با کمترین ریسک را نصیب بیمه گذار می کند.

برچسب ها:

بیمه عمر