02:15 | دوشنبه 5 فروردين 1398
news

1397/01/26

۱۰کاندیدای احتمالی تصدی شهرداری تهران
بانکداری ایده‌ال: روزنامه اعتماد ۱۰ نفر را که احتمال بررسی صلاحیت انا برای تصدی پست شهرداری تهران توسط ش.رای شهر وجود دارد را معرفی کرد.
به گزارش بانکداری ایده ‌ال:این افراد عبارتند از:

محمدرضا عارف

حبیب الله بیطرف

محسن هاشمی‌

محمود حجتی

محمدعلی افشانی

شهیندخت مولاوردی

محسن مهرعلیزاده

پیروز حناچی

سمیع‌الله حسینی‌مکارم

قاسم نقی‌زاده خامسی

برچسب ها:

شهردار تهران