02:17 | دوشنبه 5 فروردين 1398
news
ابلاغ شرایط تامین ارز شرکت‌های حمل‌ونقل

1397/02/26

ابلاغ شرایط تامین ارز شرکت‌های حمل‌ونقل
بانکداری ایده‌ال:بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی را ابلاغ کرد. بر مبنای این بخشنامه، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفا از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک به شرح زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
به گزارش بانکداری ایده ‌ال:۱- تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت‌سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد (خرید براساس ترم‌های گروه‌های E و F اینکوترمز)، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‌ یا راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است. رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل مزبور منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت‌سفارش کالایی مربوطه است. بر مبنای بخشنامه ابلاغ‌شده، در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذی‌نفع (شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی خارجی) پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌های حمل‌و‌نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمنا انتقال وجوه دریافتی به شرح این تبصره، حسب تقاضای نمایندگی‌های مزبور (تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه) به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

۲- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

۳- نقل‌و‌انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

برچسب ها:

ارز ،حمل و نقل