03:45 | دوشنبه 29 بهمن 1397
news
 بازار ثانویه، دلار را در چه سطحی تعریف می‌کند؟

1397/04/19

بازار ثانویه، دلار را در چه سطحی تعریف می‌کند؟
بانکداری ایده‌ال:روزنامه اعتماد نوشت: بازار ثانویه ارزی، تازه‌ترین نسخه سیاستگذار برای كاهش التهاب در بازار ارز است.
به گزارش بانکداری ایده ‌ال: بازار ثانویه ارزی، تازه‌ترین نسخه سیاستگذار برای كاهش التهاب در بازار ارز است. این اقدام كه برای ٢٠ درصد از صادركنندگان غیر‌نفتی و واردكنندگان تدوین شده است، می‌تواند قیمت جدیدی را برای دلار رقم بزند؛ قیمتی كه می‌تواند خود را در حد فاصل بین ٤ هزارو ٢٠٠تومان مقرر شده در بازار رسمی و قیمت متفاوت بازار آزاد جا كند.

این اقدام از یك سو می‌تواند قیمتی نزدیك‌تر به قیمت بازار آزاد را به نمایش گذاشته، مسائل پیرامون تفاوت این دو را سامان دهد و فاصله بین‌شان را كاهش دهد و از دیگر سو به واسطه كنترل بخشی از فعالیت‌ها، از قیمت بالای دلار دربازار غیررسمی بكاهد.

بر این اساس صادركنندگان خرد كشور قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در دو سامانه نیما و سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) اعلام كرده و بر اساس توافقی كه بین‌شان شكل می‌گیرد، قیمت ارز را تعیین كنند.

در این سیاست جدید هم صادركننده مایل است تا ارز خود را وارد بازار آزاد كند و هم سیاستگذار می‌تواند با رصد كردن میزان ارز حاصل از صادرات صادركنندگان صنایع كوچك، مبدا و مقصد ارز را تشخیص دهد.