04:17 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
درصد رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

1397/06/19

۳۴.۸
درصد رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
بانکداری ایده‌ال:دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری به ۴۶۷۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش بانکداری ایده ‌ال: میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری به ۴۶۷۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.


همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۱.۳ درصد افزایش است.

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری ۲۲۵۸.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰.۳ درصد افزایش یافته است.
 

برچسب ها:

بانک مرکزی