07:12 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
 بانک صنعت و معدن پیشران حمایت از تولید ملی است

1397/06/20

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت:
بانک صنعت و معدن پیشران حمایت از تولید ملی است
بانکداری ایده‌ال:رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: اقدامات بسیار مهم و كارآمد بانك صنعت و معدن در عرصه صنعت كشور نشان می دهد كه این بانك پیشران حمایت از تولید ملی است .
به گزارش بانکداری ایده ‌ال: رحمانی در گردهمایی سراسری مدیران بانك صنعت و معدن كه در این بانك برگزار شد، با بیان این مطلب افزود : هم وزارت صمت و هم صنعتگران، بانك صنعت و معدن را یك بانك دارای بدنه كارشناسی كارآمد می دانند بنابراین همواره با نگاه امیدوار به این بانك می نگرنند چرا كه در شرایط حساس همواره از بخش صنعتی كشور حمایتهای مهم و حیاتی داشته است .
وی با اشاره به بازگشت تحریم ها و اظهار نظرهای فراوان در خصوص تاثیر این تحریمها بر صنعت كشور تصریح كرد : تحریم ها علاوه بر اینكه تهدید هستند فرصت نیز به شمار می آیند زیرا موجب توجه و فعالسازی ظرفیتهای خالی داخل كشور می شوند و این نكته از سوی وزارت صنعت به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است .
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تقدیر از اقدامات بانك صنعت و معدن گفت : این بانك در توجه به واحدهای تولیدی ، ارتباط با وزارتخانه و كاهش فاصله با صنعتگران الگویی برای نظام بانكی كشور است .
وی خواستار توجه بیشتر نظام بانكی به سیاست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در تامین مالی طرحهای صنعتی براساس مزیتهای منطقه ای شد و عدم توجه به این امر را موجب اتلاف منابع دانست .
رحمانی تكیه بر اجرای پروژه های پوشاك ، توسعه صنایع دریایی ، توسعه معادن كوچك و تكمیل زنجیره تولید فولاد و فلزات اساسی را از دیگر سیاستهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت برشمرد.
توجه به پروژه های صادرات محور ، نوسازی و بازسازی صنایع و نوسازی ناوگان تجاری كشور از دیگر مواردی بود كه رحمانی به عنوان سیاستهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سخنان خود به آن اشاره كرد .
وی عملكرد بانك صنعت و معدن برای تامین مالی طرحهای كوچك و متوسط در قالب طرح رونق تولید را مثبت ارزیابی كرد و افزود : این بانك توانست رتبه سوم را در میزان تسهیلات پرداختی در قالب طرح یادشده و در نظام بانكی كشور كسب كند .
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح كرد :در شرایط امروز اقتصادی ، مهمترین دستاورد و عملكرد این بانك در كنار اعطای تسهیلات ، ایجاد امید در میان صنعتگران كشور می باشد.

برچسب ها:

بانک صنعت و معدن