12:45 | دوشنبه 5 فروردين 1398
news
عملکرد کاملا مطلوب بانک ایران زمین در رعایت استاندارد محصولات کارتی

1397/08/15

عملکرد کاملا مطلوب بانک ایران زمین در رعایت استاندارد محصولات کارتی
بانکداری ایده‌ال:براساس اعلام اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ایران زمین با رتبه کاملا مطلوب جزو بانکهایی بوده که از ابتدای سال 1397 استانداردهای لازم در محصولات کارتی را رعایت کرده است.
به گزارش بانکداری ایده آل،به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس بررسی‌های انجام شده و در خصوص کد محصولات کارتی بانکها، عملکرد بانک ایران زمین کاملا مطلوب ارزیابی شده است.

طبق این گزارش این رتبه بندی براساس میزان مغایریت محصولات کارتی انجام شده است.

برچسب ها:

بانک ایران زمین