05:25 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
درصد نرخ تورم تولیدکننده در آذرماه

1397/10/10

۳۰.۶
درصد نرخ تورم تولیدکننده در آذرماه
بانکداری ایده‌ال:طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش بانکداری ایده آل، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

از سویی دیگر، شاخص مذکور در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برچسب ها:

نرخ تورم