07:48 | شنبه 29 تير 1398
news
رشد ۱۶۸ واحدی شاخص بورس

1397/10/16

رشد ۱۶۸ واحدی شاخص بورس
بانکداری ایده‌ال:شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشدی ۱۶۸ واحدی به ۱۶۱ هزار و ۲۷۵ واحد رسید.
به گزارش بانکداری ایده آل، آمار معاملات بورس نشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۶۸ واحد رشد معادل ۰.۱۰ درصد به ۱۶۱ هزار ۲۷۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۴۸ واحد افزایش معادل ۰.۱۰ درصد به ۴۶ هزار ۸۸۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۸ واحد رشد معادل ۰.۰۷ درصد به ۲۷ هزار و ۹۲۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۳ واحد افزایش، معادل ۰.۰۷ درصد به ۱۹ هزار و ۶۶۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۲۷ واحد صعود، معادل ۰.۱۶ درصد به ۱۷۵ هزار و ۹۷۱ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۲ واحد افزایش معادل ۰.۱۰ درصد به ۱۱۸ هزار ۹۰۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۴۱ واحد رشد معادل ۰.۱۱ درصد، به ۳۲۰ هزار و ۸۲۹ واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۳ نماد «وبملت با ۱۵۲ واحد، وتجارت با ۷۹ واحد و وبصادر با ۷۵ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

وضعیت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن با ۷۴۲ واحد صعود معادل ۴.۸۱ درصد به ۱۶ هزار و ۱۸۷ واحد، محصولات کاغذ با ۱۰۵۷ واحد افزایش معادل ۴.۰۶ درصد به ۲۷ هزار و ۱۰۹ واحد، بانک ها با ۲۶ واحد صعود معادل ۲.۸۸ درصد به ۹۳۹ واحد، مالی با ۴۳۰۶ واحد رشد معادل ۲.۱۵ درصد به ۲۴ هزار و ۶۶۲ واحد، ذغالسنگ با (۶۶) واحد افزایش، معادل (۲.۱۴) درصد به ۳ هزار و ۲۰ واحد، کاشی و سرامیک با (۸۶) واحد کاهش معادل (۲.۹۰) درصد به ۲ هزار و ۹۱۱ واحد، انتشار و چاپ با (۱۱۵۸۹) واحد افت معادل (۳.۳۶) درصد به ۳۳۳ هزار و ۳۶۹ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «بموتو، ما، لابسا، پدرخش، تکنو، چکاران و خفنر» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کحافظ، وآذر، پکویر، کسعدی، خاذین، قمرو و ثنوسا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان، کی‌بی‌سی، موتوژن، سامان‌گستر اصفهان، نفت پارس، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری، سیمان تهران» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی «شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن تهران» متوقف ماند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۱۶۵ هزار و ۲۱۵ نوبت معاملاتی، ۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۱۲ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان رسید.

برچسب ها:

شاخص بورس