05:27 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
رییس سازمان بورس ۳۰ ماه ابقا شد

1397/10/19

رییس سازمان بورس ۳۰ ماه ابقا شد
بانکداری ایده‌ال:در جلسه شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، با اتفاق آرا شاپور محمدی برای یک دوره ۳۰ ماه دیگر به عنوان سکاندار بازار سرمایه ابقا شد.
به گزارش بانکداری ایده آل، در جلسه شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، با اتفاق آرا شاپور محمدی برای یک دوره ۳۰ ماه دیگر به عنوان سکاندار بازار سرمایه ابقا شد.

برچسب ها:

بورس