07:49 | شنبه 29 تير 1398
news
تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک ملت

1397/10/22

تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک ملت
بانکداری ایده‌ال:براساس دستور بانک مرکزی، نحوه محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی در بانک ملت از ابتدای بهمن ماه سال جاری تغییر می کند.
به گزارش بانکداری ایده آل، بانک ملت اعلام کرد: بر اساس بخشنامه اداره کل مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نحوه محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از "کمترین مانده طی روز" به "کمترین مانده طی ماه" تغییرخواهد یافت.

بر اساس این گزارش، سایر شرایط و ضوابط ناظر بر حساب های یاد شده از قبیل نرخ سود تغییری نخواهد داشت.

برچسب ها:

بانک ملت