15:10 | جمعه 30 فروردين 1398
news
ارتباط تلفنی مدیرعامل بانک رفاه با مشتریان

1397/11/15

ارتباط تلفنی مدیرعامل بانک رفاه با مشتریان
بانکداری ایده‌ال:بانک رفاه در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و به منظور ارتباط مستقیم مدیر عامل بانک با مشتریان و مخاطبان با عنوان "صدای شما را می شنوم" در مرکز پاسخگویی و اطلاع رسانی این بانک (فراد)، نشست تلفنی برگزار خواهد کرد.
به گزارش بانکداری ایده آل، به منظور پاسخگویی، جلب رضایت و تکریم مشتریان، دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه با حضور در مرکز پاسخگویی و اطلاع رسانی این بانک (فراد)، پاسخگوی مسائل، مشکلات و آماده دریافت پیشنهادهای مشتریان و مخاطبان این بانک در سراسر کشور خواهد بود.

مخاطبان و مشتریان بانک می توانند روز چهارشنبه مورخ 97.11.17 از ساعت 12 الی 13با شماره تماس 8525-021 کلید 5 ارتباط برقرار کرده و موضوعات خود را مطرح کنند.

برچسب ها:

بانک رفاه