15:35 | جمعه 30 فروردين 1398
news
آزادسازی سهام عدالت برای سال جدید

1397/11/23

آزادسازی سهام عدالت برای سال جدید
بانکداری ایده‌ال:وزیر امور اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت در سال جدید، خبر داد و گفت: تلاش داریم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند.
به گزارش بانکداری ایده آل، فرهاد دژپسند، در پاسخ به این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحال‌ کننده‌ای برای مردم دارید، اظهار داشت: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.

برچسب ها:

سهام عدالت