13:26 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
مقام نخست بهره‌وری کل عوامل بانک‌ها در اختیار بانک انصار

1397/11/24

مقام نخست بهره‌وری کل عوامل بانک‌ها در اختیار بانک انصار
بانکداری ایده‌ال: براساس شاخص‌های کمی و دستاوردهای عینی و عملی انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی، بانک انصار رتبه نخست بهره‌وری کل عوامل را در بین بانک‌های کشور به‌دست آورد و مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش بانکداری ایده آل، به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، در همایش شرکت‌های برتر ایران که با حضور مقامات دولتی، صاحب نظران و مدیران برتر کشور برگزار شد، بانک انصار براساس ارزیابی‌های کارشناسان ذی‌ربط توانست در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران عنوان سیزدهمین شرکت برتر ایران و بهره‌ورترین بانک کشور را به‌دست آورد.

برچسب ها:

بانک انصار