10:45 | جمعه 3 خرداد 1398
news
سهم ۵۳ درصدی بورس از کل واگذاری‌های دولت

1397/12/20

سهم ۵۳ درصدی بورس از کل واگذاری‌های دولت
بانکداری ایده‌ال:۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده که از این میزان، ۵۳.۱ درصد واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
به گزارش بانکداری ایده آل، ، نگاهی به آمار واگذاری‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۰ تاکنون و با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، در مجموع ۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده است که از این میزان ۹۱۰ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حویق طلبکار از دولت و ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.

همچنین در این مدت ۷۹۱ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۸۱ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران، ۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۵۱۴ هزار و ۹۵۳ میلیارد ریال از طریق مزایده بوده است.

این گزارش می‌افزاید: بر این اساس سهم بورس اوراق بهادار از ۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده از سال ۸۰ تاکنون معادل ۵۳.۱ درصد، فرابورس ایران ۱۲.۲ درصد، مذاکره ۰.۲ درصد و مزایده ۳۴.۵ درصد بوده است.

همچنین در این مدت از مجموع کل واگذاری‌ها، ۱۴۲۵ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال (۹۵.۵ درصد) به صورت بلوکی، ۵۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (معادل ۳.۴ درصد) به صورت تدریجی و ۱۶ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال (معادل ۱.۱ درصد) به صورت ترجیحی واگذاری انجام شده است.

برچسب ها:

بورس