05:30 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
نمایندگی‌های بیمه مکلف به نصب سامانه صندوق فروش شدند

1398/01/18

نمایندگی‌های بیمه مکلف به نصب سامانه صندوق فروش شدند
بانکداری ایده‌ال:سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نمایندگی‌های بیمه را مکلف به نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش کرد.

به گزارش بانکداری ایده آل، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این زمینه آمده است: مطابق بخشنامه شماره ۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ سی ام شهریورماه ۱۳۹۳، «نمایندگی های فروش شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی» موضوع بند (۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مکلف به نصب و راه اندازی صندوق فروش هستند.

این بخشنامه می افزاید: از آنجایی که نمایندگان شرکت های بیمه با توجه به نوع فعالیت مجهز به رایانه دارای سیستم نرم افزاری برای صدور صورتحساب هستند، سیستم یاد شده در حکم نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش موضوع بخشنامه مذکور است.

محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه را برای اجرا در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.