14:19 | شنبه 29 تير 1398
news
نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال ۹۸ اعلام شد

1398/01/25

نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال ۹۸ اعلام شد
بانکداری ایده‌ال:نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال مالی ۱۳۹۸ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران اعلام شد.
به گزارش بانکداری ایده آل، با عنایت به بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های مشتریان در بانک سینا در سال 1398، به میزان 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع، تعیین و جهت اطلاع عموم اعلام می گردد.

حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

برچسب ها:

بانک سینا