05:49 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
نرخ بیکاری سوئیس در پایین‌ترین سطح

1398/01/27

نرخ بیکاری سوئیس در پایین‌ترین سطح
بانکداری ایده‌ال:نرخ بیکاری سوئیس به ۲.۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش بانکداری ایده آل، نرخ بیکاری سوئیس با ۰.۲ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل به ۲.۵ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ ثبت شده از ماه نوامبر سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. در حال حاضر ۱۱۲ هزار و ۳۴۱ نفر در سوئیس بیکار هستند که در مقایسه با ماه ماه فوریه شش درصد کاهش یافته است.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد بیکاران سوئیسی بیش از ۱۸ هزار نفر کاهش داشته است که معادل ۱۳.۹ درصد است. در ماه مارس شمار افراد جویای کار در سوئیس با ۷۶۰۵ نفر کاهش معادل ۳.۹ درصد به ۱۸۹ هزار و ۴۶۷ نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد معادل ۱۱ هزار و ۶۵۲ نفر کمتر است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۸ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

از طرف دیگر، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برای هشتمین ماه متوالی در سوئیس کاهش یافته است و به ۲.۳ درصد در ماه مارس رسیده است. در حال حاضر تنها ۱۱ هزار و ۵۷۳ جوان در سوئیس هستند که در جستجوی کار هستند و کار ندارند!

نرخ بیکاری تعدیل شده این کشور در دوازده ماه منتهی به مارس نیز ۲.۴ درصد عنوان شده است.

برچسب ها: