08:23 | شنبه 29 تير 1398
news
تاثیر انتخابات استانبول بر نرخ دلار

1398/01/28

تاثیر انتخابات استانبول بر نرخ دلار
بانکداری ایده‌ال:کارشناسان اقتصادی بر این باروند که برگزاری مجدد انتخابات در کلانشهر استانبول موجب تداوم افزایش نرخ دلار آمریکا در ترکیه خواهد شد.
به گزارش بانکداری ایده آل، 17 روز پس از برگزاری انتخابات شهرداری‌های ترکیه٬ هنوز هم تکلیف نتایج قطعی استانبول روشن نشده و قرار است نهاد عالی انتخابات ترکیه امروز در این مورد تصمیم‌گیری کند.

کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی ترکیه بر این باورند که در یک ماه اخیر٬ نرخ دلار آمریکا در ترکیه از 5.4 لیره ترکیه به عدد 5.8 لیره رسیده و سقوط ارزش لیره به خاطر مقاومت حزب عدالت و توسعه در برابر نتایج انتخابات بوده است.

در تحلیل‌های اقتصادی مدیران چند بانک داخلی و خارجی نیز به این موضوع اشاره شده که استانبول قلب اقتصادی ترکیه است و در صورتی که نهاد عالی انتخابات به درخواست حزب حاکم٬ حکم به برگزاری مجدد انتخابات در این شهر بدهد٬ چنین تصمیمی اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب آن می‌شود که نرخ دلار آمریکا در ترکیه٬ رقم 6 لیره را نیز پشت سر بگذارد.

منبع: تسنیم