07:36 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
امضای قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات میان بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک

1398/02/18

امضای قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات میان بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک
بانکداری ایده‌ال:قرارداد عاملیت میان بانك صنعت و معدن و سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران برای ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای صنعتی و تولیدی كشور به امضاء رسید تا در سال رونق تولید گامی دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال در كشور برداشته شود.
به گزارش بانکداری ایده آل، قرارداد عاملیت میان بانك صنعت و معدن و سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران برای ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای صنعتی و تولیدی كشور به امضاء رسید تا در سال رونق تولید گامی دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال در كشور برداشته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانك صنعت و معدن ، این قرارداد عصر روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه سال جاری به امضای حسین مهری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن و محسن صالحی‌نیا معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران رسید.
اعطای تسهیلات به طرح‌ها و واحدهای صنعتی دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به منظور ایجاد، تكمیل، توسعه، بازسازی و نوسازی از محل منابع سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران و منابع داخلی بانك صنعت و معدن به‌صورت تلفیقی موضوع این قرارداد است كه درپی آن، مبلغ 80 میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی از سوی واگذارنده اعتبار تأمین و بانك صنعت و معدن نیز حداكثر معادل دو برابر وجوه مذكور را در اختیار متقاضیان واجد شرایط معرفی شده قرار خواهد داد.
بررسی و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبار سنجی متقاضیان به منظور اعطای تسهیلات و همچنین تعیین شرایط قرارداد، نظیر سهم آورده متقاضی، نوع و میزان و شرایط ناظر بر وثایق و تضامین، مدت اجرای طرح و نحوه پرداخت و بازپرداخت، نظارت و مسئولیت پیگیری طرح‌ها و وصول مطالبات برعهده بانک صنعت و معدن است.

برچسب ها:

بانک صنعت و معدن