07:10 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
ادامه صدور بیمه شخص ثالث توسط بیمه آرمان

1398/02/25

ادامه صدور بیمه شخص ثالث توسط بیمه آرمان
بانکداری ایده‌ال:بیمه مرکزی، استمرار صدور بیمه شخص ثالث توسط بیمه آرمان را تایید کرد.
به گزارش بانکداری ایده آل، بنابر اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، برابر ماده ۵ قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه اجرایی آن، استمرار صدور بیمه‌نامه شخص ثالث توسط شرکت بیمه آرمان بلامانع اعلام شد. طبق ماده (۵) قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، شرکت‌‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. شایان ذکر است بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به شرکت‌‌های بیمه مواردی همچون حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را مدنظر قرار داده و سپس مجوز فعالیت در این رشته را به شرکت‌‌های بیمه اعطا می‌کند.

برچسب ها:

بیمه آرمان