07:31 | يكشنبه 26 خرداد 1398
news
نهادهای مالی اطلاعات خود را تکمیل یا تصحیح کنند

1398/02/29

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
نهادهای مالی اطلاعات خود را تکمیل یا تصحیح کنند
بانکداری ایده‌ال:مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران طی اطلاعیه ای اعلام کرد نهادهای مالی در اسرع وقت اطلاعات خود را در سامانه کدال تصحیح و یا تکمیل کنند.

به گزارش بانکداری ایده آل، بنا بر اعلام مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران، در سال ۱۳۹۸ کلیه مبادلات مالی سازمان بورس از طریق سامانه صدور صورتحساب انجام خواهد گرفت و از آنجا که سامانه مذکور اطلاعات مربوط به نهادهای مالی را از سامانه کدال فراخوانی می‌کند، لذا ضروری است کلیه نهادهای مالی در اسرع وقت نسبت به تصحیح و یا تکمیل اطلاعات مربوط به شناسه ملی، کد اقتصادی، نام مدیر عامل، شماره موبایل مدیر عامل، نام مدیر مالی، شماره تلفن همراه مدیر مالی، شماره تلفن شرکت، کد پستی، نمابر، آدرس بر اساس روزنامه رسمی و سرمایه ثبت شده بر اساس آخرین روزنامه رسمی اقدام کنند.