07:31 | يكشنبه 26 خرداد 1398
news
 جدیدترین فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر شد

1398/03/19

از سوی بانک مرکزی؛
جدیدترین فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر شد
بانکداری ایده‌ال:بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش بانکداری ایده آل،فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین 1397 تا تاریخ 12 خرداد ماه 1398 است.


گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.