01:29 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد

1398/04/04

از سوی رئیس سازمان مالیاتی
دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد
بانکداری ایده‌ال:دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس کل سازما مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش بانکداری ایده آل،دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

برچسب ها:

سکه