01:23 | سه شنبه 1 مرداد 1398
news
حساب قرض‌الحسنه متوفیان را به بانک‌ها اطلاع دهید

1398/04/16

حساب قرض‌الحسنه متوفیان را به بانک‌ها اطلاع دهید
بانکداری ایده‌ال:در صورت فوت صاحب یک حساب قرض‌الحسنه باید در اولین فرصت وضعیت تازه صاحب حساب به اطلاع بانک برسد.
به گزارش بانکداری ایده آل، چنانچه یکی از دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک فوت شود، تا زمانی که کتبا به بانک اطلاع داده نشود و چک‌های صادره عهده‌ حساب مزبور پرداخت شود هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود؛ ولی پس از اطلاع از فوت مشتری، باید چک‌هایی را که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک‌هایی که تاریخ صدور آن موخر بر تاریخ فوت باشد جلوگیری شود.

برچسب ها:

حساب قرض‌الحسنه