09:15 | دوشنبه 25 شهريور 1398
news
بانک کارآفرین، ۱۴۶ ریال سود ساخت

1398/04/31

بانک کارآفرین، ۱۴۶ ریال سود ساخت
بانکداری ایده‌ال:بانک کارآفرین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرد.

به گزارش بانکداری ایده آل،بانک کارآفرین با انتشار یک اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرد که این بانک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۲۹ درصد  افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش جمع هزینه ها در گزارش حسابرسی شده است.

در ادامه این شفاف سازی مالی آمده که بانک کارآفرین براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ ۱.۲۳۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

آخرین وضعیت صورت های مالی بانک کارآفرین

برچسب ها:

بانک کارآفرین