09:13 | دوشنبه 25 شهريور 1398
news
ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی هوشمند در شعب بانک تجارت

1398/05/22

ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی هوشمند در شعب بانک تجارت
بانکداری ایده‌ال:ارائه خدمات بانکی در بانک تجارت با کارت ملی هوشمند یا رسید ثبت نام این کارت به همراه اصل شناسنامه امکان پذیر است.
به گزارش بانکداری ایده آل، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، با توجه به بهره‌برداری و ارتباط سیستم ارائه خدمات بانکی با وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی، امکان ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی هوشمند میسر شده است.
هموطنان هنگام مراجعه به شعب بانک‌ تجارت می توانند با ارائه کارت ملی هوشمند و یا ارائه اصل شناسنامه به همراه رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند خدمات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

برچسب ها:

بانک تجارت