05:09 | چهارشنبه 22 آبان 1398
news
بانک پارسیان افزایش سرمایه می دهد

1398/06/24

بانک پارسیان افزایش سرمایه می دهد
بانکداری ایده آل:هیات مدیره بانک پارسیان با نماد بورسی وپارس، در اطلاعیه ای که روی کدال سازمان بورس قرار داد، از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های این بانک خبر داد.
به گزارش بانکداری ایده آل، بر اساس این اطلاعیه، هیات مدیره این بانک خصوصی با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17 مهرماه 1395 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش خود را با هدف پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 23,760,000,000,000 ریال به مبلغ 162,751,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در تاریخ 23 شهریورماه 98 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است را ارائه داد.

بر این اساس، اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

برچسب ها:

بانک پارسیان