19:49 | جمعه 24 آبان 1398
news
درصد کاهش وصول چک رمزدار

1398/07/08

۹.۸
درصد کاهش وصول چک رمزدار
بانکداری ایده آل:براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی 900 هزار فقره چک رمزدار در مرداد ماه 98 در کل کشور وصول شد.
به گزارش بانکداری ایده آل، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ٩٠٠ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١٩٦٧ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۷.۵ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٨٤ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٤٤٦ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ٤٧ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۶ درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۷.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۸۰ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۳.۵ درصد)، اصفهان (۳.۴ درصد) و خراسان رضوی (۳.۱ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

همچنین در مردادماه ١٣٩۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر ٦ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ٨٨ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ١٢ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ٢٧٢٤ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٥٧ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١٩٦٧ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۲۷.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۷۲.۲ درصد رمزدار بوده است.

منبع: ایران جیب

برچسب ها:

چک رمزدار