03:48 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
تبلیغات خلاقانه یک بانک (تصاویر)
بانکداری ایده آل: بانک بارکلیز که در سال 1967 اولین دستگاه خودپرداز خود را نصب کرده است، در سالروز 50 سالگی این رویداد دستگاه خودپرداز خود را به رنگ طلایی درآورد و با فرش قرمز پذیرای مشتریان خود شد.