04:31 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
امضای تفاهم نامه حمایت از استارت آپ ها
بانکداری ایده آل: مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در بحث استارت‌ آپ‌ ها با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در وزارت اقتصاد برگزار شد. منبع: مهر