04:24 | دوشنبه 29 بهمن 1397
news
امضای تفاهم نامه حمایت از استارت آپ ها
بانکداری ایده آل: مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در بحث استارت‌ آپ‌ ها با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در وزارت اقتصاد برگزار شد. منبع: مهر