03:52 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
در حراج های تهران چه خبر است؟
بانکداری ایده آل: هشتمین حراج تهران عصر جمعه با فروش آثاری از بزرگان هنرهای تجسمی برگزار شد که بالاترین رقم فروش مربوط به اثری از منیر فرمانفرماییان با قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود. منبع: مهر