04:09 | دوشنبه 29 بهمن 1397
news
روز نخست هفتمین همایش بانکداری الکترونیک
بانکداری ایده آل: هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت با حضور وزیر ارتباطات، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و شرکت های پرداخت در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران آغاز شد.