04:16 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
روز نخست هفتمین همایش بانکداری الکترونیک
بانکداری ایده آل: هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت با حضور وزیر ارتباطات، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و شرکت های پرداخت در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران آغاز شد.